Защо изходът показва напрежение 50 волта и той искри?

Гнездото работеше около 5 години, наскоро започна да искри. Проверих дали проводниците са свързани правилно, докато контактите в кухнята работят правилно. Проверих тестера за напрежение в други стаи и кухнята с 220 волта, а в моята стая на изхода 50 V. Каква е причината?

Зареждане...

Един коментар

  • Admin

    Гнездото искри, ако гнездото на контакта не осигурява добър контакт с щепсела на уреда. Свалете капака и огледайте изхода - той ще бъде видим веднага в овъглените места, където е запалил. Проверихте ли надеждността на връзката на контактния проводник в контакта? Може би една от скобите е разхлабена и следователно искри. Възможно е също да искри в самия изход - ако той е конструктивно свързан с няколко елемента, например с нитове или винтове. Във всеки случай искрирането на изхода е ненормално явление и е по-добре да го замените с нов.
    Трябва също да проверите проводниците, които са свързани към контакта. Напрежението по-долу може да покаже дали сърцевината в проводника е счупена. Възможно е да не показва напрежението по време на измерването, но когато натоварването е включено, искри.

    Отговарям

Добави коментар

Задължителните полета са маркирани *