Защо електрически бойлер шокира през поток гореща вода?

Здравейте, електрическият котел започна да шокира, макар и много малък. Бие при отваряне на крана за гореща вода и когато RCD е включен и когато е изключен (включете гнездото). Той извади щепсела от контакта и видя, че един от щифтовете на щепсела, както и един от гнездата на гнездото, стават черни и овъглени. RCD не работи едновременно. Освен това всички останали електрически уреди не са шокирани. Кажи ми каква е причината и как да бъда?

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! RCD няма да работи, ако изходът стане черен. Тя се задейства от текущ теч. Сега въпросът е: RCD с кой изключителен ток сте инсталирали? Има ли заземяване? Ако е шокиращо, когато RCD е изключен, тогава има две опции: или не нарушава фазата, или не шокира от окабеляването ви. Затворен ли е отоплителният кръг само във вашия апартамент? По принцип проверете RCD, за да започнете с тестова лампа.

    отговор

Добавете коментар

Задължителните полета са маркирани *