Превишаване на мощността поради неправилно свързване на електромера

Консумацията на електроенергия се увеличи от 100-110 kW на 160-180 kW. Броячът работи. Електриците от ръководството на къщата поставиха резервен брояч до моя на обекта. Тя поиска да сложат резервно копие в апартамента, те отказаха, въпреки че беше сигурна в работата на гишето. Има съмнения относно схемата на свързване, която декларирам. Но тя не забеляза, че електротехникът го проверява. От самото начало кимнаха към окабеляването в апартамента. Какво да правя Как да ги принудим да проверят веригата. Освен това превключвателят в щита изгоря, имаше проблеми, така да се каже.

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Вашият аргумент за схемата не е ясен. Ако не са направени промени в окабеляването, тогава защо веригата стана неправилна? Машината се е повредила или от елементарно износване или може би товарът ви наистина се е увеличил, може би наистина е в окабеляването. Това може да се изчисли, като се провери окабеляването с мегера и кърлежи, за да се измери реалният ток.

    отговор

Добавете коментар

Задължителните полета са маркирани *