Какво трябва да направя, ако съседът ми е свързан към моето окабеляване?

Съсед електротехник в новата къща ни свързваше. И през нашия апартамент (има подозрение), прекарах си кабели. Какво да правя

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Изключете всички консуматори и вижте дали светлината на електромера мига, ако мига, има ли консумация или измерете тока с кърлежи. Ако има консумация, отидете на съсед и говорете за нерегламентирано свързване към електропреносната мрежа, байпаси на измервателни устройства и други изкушения на захранването, дори ако отрежете жицата и отворите стената. Ако не сте съгласни, свържете се с мениджърската компания (или коя компания продава електрическа енергия на вас) и опишете ситуацията, включително съдебните производства.

    отговор

Добавете коментар

Задължителните полета са маркирани *