Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Има такъв документ „За минималните стандарти за завършване на електрически инсталации на потребители с електрическо защитно оборудване“, според който електрическите инсталации в жилищни сгради, училища, болници, офиси и търговски площи трябва да бъдат оборудвани с индикатори за напрежение (2 бр.), Диелектрични ръкавици (2 чифта), диелектрични килими (не по-малко от 1 до всяко ASU разпределително табло), плакати и знаци за електрическа безопасност, изолационни акари (1 бр., ако в таблото са поставени предпазители), предпазни очила E (1 бр.) И охрана и временно земята, когато условията на работа го изискват.
    Ако няма отделно място за разпределителното устройство, електрическите инсталации трябва да бъдат оборудвани с поне два индикатора за напрежение, два чифта диелектрични ръкавици, както и плакати и знаци за електрическа безопасност.

    отговор

Добавете коментар

Задължителните полета са маркирани *